loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Coronaviruset

Mycket har hänt under senare tid vad gäller spridning och hantering av Coronaviruset i Sverige. Det har vidtagits olika åtgärder för att begränsa inhemsk spridning av viruset och nyligen beslutades det bland annat att förbjuda större, offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Den 17 mars stängdes också gymnasieskolor samt Sveriges gränser för att minska risken för ett snabbt förlopp.

Om du känner att du har symtom såsom feber, hosta, värk eller varit i kontakt med smittad person så stanna hemma och vila upp dig tills du är frisk. Använd sunt förnuft, det räcker långt även under pandemier. Det enklaste sättet att hindra smittan är att tvätta händerna ofta med tvål och däremellan använda handsprit. 

Alla våra kontor kommer tills vidare att vara fortsatt öppna för att ge er bästa service och inte förändra er vardag mer än nödvändigt men samtliga elever uppmanas att använda handsprit innan körning. Under våra teorikurser kommer vi minska antalet elever i Västerås till max 15 stycken. I väntrummet har vi satt en gräns på max 5 stycken. 

Uppkörningar kommer bli färre under närmsta tiden då Trafikverket har stoppat alla nya provbokningar fram till 4 maj. Det är starkt begränsat med tider mellan maj och juli. De elever vi redan bokat kommer inte drabbas.

Om möjligt kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ställa in en lektion på grund av sjukdom.

Senaste info om viruset får du här.