loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Elevcentralen

Om du har en onlinekod så får du tillgång till elevcentralen . Detta blir din personliga sida på nätet där du kan hålla koll på din utbildning hos trafikskolan samt göra teoriprov.

Logga in på din egen sida här
 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)

Vid val av trafikskola tycker vi det är viktigt att skolan är ansluten till STR.  Är skolan medlem i förbundet blir det en garanti för att skolan bland annat följer de regler som finns i anslutning till att driva en seriös körskola. Om inte skolan är ansluten så bör du fråga varför. STR har funnits sedan 1939.

Här kan du läsa mer om STR
 

Transportstyrelsen

Detta är den myndighet som bland annat hanterar de tillstånd som rör körkort och utbildningen. Alla trafikskolor i Sverige ligger under transportstyrelsens tillsyn. Generellt anses Sverige idag ha kanske världens bästa utbildningssystem inom trafik. Tyvärr finns det idag en hel del svarta trafikskolor, skolor med felaktiga tillstånd, skolor som inte för utbildningskort och skolor som skriver in sina elever som privatister. Stöter du på en sån skola är det Transportstyrelsen du ska kontakta i första hand.
 

Trafikverket

Många blandar ihop transportstyrelsen och trafikverket, vilket inte är så konstigt då de ofta jobbar med ungefär samma saker men från olika håll. Enkelt kan man säga att trafikverket jobbar med trafik, vägar och transporter medan transportstyrelsen övervakar tillstånd, skatter och fordon. När du ska köra upp eller skriva kunskapsprov är det hos Trafikverket du gör detta.
 

Dataskyddsreformen (GDPR)

Från 25 maj 2018 är det obligatoriskt att alla företag som handlägger personuppgifter att följa den nya förordningen. I princip innebär det att du som kund alltid har rätt att be om vilka uppgifter vi hanterar, rätt att be oss ta bort uppgifterna samt ha vetskap om att vi hanterar uppgifterna på rätt sätt. Som trafikskola kräver vi bland annat personnummer så att rätt person skriver in sig och kör med våra bilar. Efter avslutad utbildning ska också utbildningskorten lagrar ett antal år då Transportstyrelsen kräver detta. 

I korta drag blir det ingen praktisk skillnad för kunden men högre krav ställs på trafikskolorna.

Läs mer om GDPR här