loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Introduktionsutbildning (fjärrundervisning)

Vi kan nu erbjuda introduktionsutbildningen via mötesverktyget Zoom.  Du kan alltså sitta hemma i lugn och ro men ändå få samma utbildning som om du hade varit på plats.

Du bokar och betalar din plats via vår e-shop. 

Ni får ett separat mejl med en länk till fjärrundervisningen senast dagen innan kursstart. 
Titta gärna på den här filmen om hur det är att vara deltagare Zoom i god tid före utbildningen. 

Förutsättningar för att du ska kunna deltaga:

  • Stabil internetuppkoppling
  • Dator (men det fungerar även med mobila enheter)
  • Webbkamera
  • Väl fungerande ljud och bild
  • Avskild miljö för att sitta ostört

Vad innehåller utbildningen?
Introduktionsutbildningen innehåller information om körkortsutbildningens mål och innehåll, de regler som gäller för övningskörning, hur man planerar och strukturerar övningskörningen, trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

Handledarboken ingår i vår utbildning och den skickas hem med posten.

Avbokning sker 24 timmar innan kursstart annars debiteras full avgift.
Vid sen ankomst till utbildningen har läraren rätt att avvisa deltagare och ta ut full debitering. 
 

Boka din plats HÄR

handledarkurs på distans