loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Så studerar du teori hos oss

För att göra det så enkelt för dig som möjligt att klara det teoretiska provet rekommenderar vi vårt teoripaket. Du får teoriböcker, möjlighet att studera online samt fri tillgång till teorilektionerna.

Vi använder oss av följande  studiematerial från STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund):

  • Körkortsboken
  • Studiehäftet
  • Vägmärken och vägmarkeringar
  • Vägmärkestest


Teorilektioner
Behöver du lärarledd teori så erbjuder vi det i klassrumsform en gång i veckan, måndagar kl. 18:15-19:15.  Undervisningen baseras på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, presentationer och filmförevisningar.

Varje teorilektion är ca 60 minuter uppdelat på sju tillfällen.

Lektion 1: Människan i trafiken
Lektion 2: Fordon och miljö
Lektion 3: Trafikregler
Lektion 4: Stadstrafik
Lektion 5: Landsvägskörning och järnvägskorsningar
Lektion 6: Motorväg och motortrafikled
Lektion 7: Mörkerkörning

Teori online
För att testa dina teorikunskaper erbjuder vi 200 teoritester som du utför online, antingen hemma eller på skolan. Alla lärare på skolan kan kontrollera dina testresultat genom att gå in på din elevprofil och ge stöttning om det behövs.

Andra språk
För dig som hellre vill läsa teorin på ditt hemspråk finns flera olika böcker att beställa. Vi säljer endast böcker som godkänts av STR och i dagsläget kan du köpa böcker på arabiska, kurdiska och persiska. Även teoriprovet kan göras på flera andra språk än svenska, detta bestämmer du vid bokningen.

Dyslexi?
För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns också en lättläst körkortsbok med studiehäfte. Det finns även en cd-skiva där körkortsboken är inläst. Säg till oss om ni vill beställa detta då detta ligger utanför teoripaketet.

Vid önskemål hjälper vi till med att ansöka om muntliga, ickesvenska eller förlängda kunskapsprov hos Trafikverket. Tänk på att meddela oss om det i tidigt skede då handläggningstiden kan vara upp till 3 månader hos Trafikverket.


Kostnad för teoripaket: 1 500 kr

Bilden föreställer de teoriböcker du stöter på när du tar ditt körkort