loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Så studerar du teori hos oss - utan böcker!

För att göra det så enkelt för dig som möjligt att klara det teoretiska provet rekommenderar vi vårt teoripaket. I det ingår onlinestudier via appen Körkort nu med Elevcentralen, obegränsat antal teoritester online samt lärarledda teorilektioner i klassrumsform. 


Teorilektioner
Behöver du lärarledd teori så erbjuder vi det i klassrumsform en gång i veckan.  Undervisningen baseras på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, presentationer och filmförevisningar. Vi håller våra teorilektioner på svenska.

Varje teorilektion är ca 60 minuter uppdelat på sju tillfällen.

Lektion 1: Människan i trafiken
Lektion 2: Fordon och miljö
Lektion 3: Trafikregler
Lektion 4: Stadstrafik
Lektion 5: Landsvägskörning och järnvägskorsningar
Lektion 6: Motorväg och motortrafikled
Lektion 7: Mörkerkörning

Teori online
För att testa dina teorikunskaper erbjuder vi teoritester via appen Körkort nu med Elevcentralen som du utför online, antingen hemma eller på skolan. Alla lärare på skolan kan kontrollera dina testresultat genom att gå in på din elevprofil och ge stöttning om det behövs. Frågorna finns i nuläget enbart på svenska samt engelska.

Kostnad för komplett teoripaket: 1 800 kr (ingår i våra körkortspaket)


Enskild teori med lärare
Behöver du extra hjälp med teorin kan du boka in enskild teori med en trafiklärare - se prislista för mer information.

Andra språk
För dig som hellre vill läsa teorin på ditt hemspråk finns flera olika böcker att beställa. Vi säljer endast böcker som godkänts av STR och i dagsläget kan du köpa böcker på engelska, arabiska, kurdiska och persiska. Även teoriprovet kan göras på flera andra språk än svenska, detta bestämmer du vid bokningen. Vill du hellre plugga online på ditt hemspråk finns det eventuellt möjlighet till detta, fråga oss om du vill ha hjälp.

Dyslexi
För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet att få ljudbok gratis via ILT. Teorin som du gör på Elevcentralen har också ljudstöd samt små enkla filmer som man kan titta på. Meddela oss vid inskrivning om du behöver stöd.

Vid önskemål hjälper vi till med att ansöka om muntliga eller förlängda kunskapsprov hos Trafikverket. Tänk på att meddela oss om det i tidigt skede då handläggningstiden kan vara upp till 3 månader hos Trafikverket.

Du pluggar helt digitalt i vår app från STR

För dig som vill plugga på annat språk finns det också enklare teorikurser online.