loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Introduktionsutbildning

För att få övningsköra privat måste både du och din handledare gå en kurs. Naturligtvis bör du gå kursen hos en STR-ansluten trafikskola för att försäkra dig om en så relevant och säker utbildning som möjligt.

Introduktionsutbildningen skall med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den skall även bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen. 

Tidigare kallades detta handledarkurs men sedan några år har utbildningen det mer passande namnet introduktionsutbildning då både handledare och blivande körkortstagare går kursen.

Välj om du vill delta via nätet eller på plats

Allmän info

Både handledare och elev behöver gå kursen.
Handledare och elev behöver inte gå utbildningen vid samma tillfälle.

Du bokar plats för alla som ska gå kursen. Vi har begränsat antal platser/kurs.

Utbildningen genomförs under ett tillfälle och omfattar 3 timmar exklusive raster. Vi bjuder på fika.

Du ska ha giltig ID-handling med dig till kursen.

I Västerås hålls kursen i våra lokaler på Fallhammargatan 3B. Parkering tillåten  alla P-platser i området som saknar reservation.

I Kungsör hålls kursen i våra lokaler på Drottninggatan 9A. Parkering finns vid Coop.

Efter avklarad utbildning så registrerar vi er som godkända via nätet. Ni måste ansöka om handledartillstånd hos Transportstyrelsen och invänta tillstånd innan ni får börja övningsköra.

Vår introduktionsutbildning hålls på svenska.

För dig som är handledare

Du måste ha fyllt 24 år.

Du ska ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare.

Du ska ha giltig ID-handling med dig till kursen.

Du har gått en introduktionsutbildning för senast fem år sedan (om övningskörningen gäller behörighet B).

Mer information finns här

För dig som är elev

Du måste ha fyllt 15 år och 9 månader.

Du ska ha giltig ID-handling med dig till kursen.

Avbokning

Av/ombokning sker 24 timmar innan kursstart annars debiteras full avgift.
Vid sen ankomst till utbildningen har läraren rätt att avvisa deltagare och ta ut full debitering. Vi har begränsat antal platser!

Boka introduktionsutbildning (från 550 kr/deltagare)

Hört från deltagare:

"Intressant, lätt att förstå."

"Mycket bra med matnyttiga saker att tänka på."

"Över förväntan! Jag var säker på ett tråkigt, ytligt, sömnpiller."

"Tydlig och bra information."

"Utbildaren var super!"

"Strukturerat och bra upplägg."