loggaförslag_50x900_R49_G49_B49

Elevcentralen

Om du har en onlinekod eller köpt teoripaket så får du tillgång till elevcentralen . Detta blir din personliga sida på nätet där du kan hålla koll på din utbildning hos trafikskolan samt göra teoritester. Har du valt digitalt material framför traditionella böcker så är det också här du hittar alla texter och filmer. Du kan också ladda hem appen "Körkort nu" från appbutik så du kan plugga direkt på din telefon.

Logga in på din egen sida här
 

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR)

Vid val av trafikskola tycker vi det är viktigt att skolan är ansluten till STR.  Är skolan medlem i förbundet blir det en garanti för att skolan bland annat följer de regler som finns i anslutning till att driva en trafikskola. Om inte skolan är ansluten så bör du fråga vad detta beror på då vissa skolor inte uppfyller de krav som ställs på en seriös aktör och därför nekas medlemskap. STR har funnits sedan 1939.

Allt teorimaterial som vi säljer är godkänt av STR. Vi avråder från att använda inofficiella böcker och programvaror då det inte finns några garantier för att dessa är uppdaterade och har rätt information.

Här kan du läsa mer om STR
 

Transportstyrelsen

Detta är den myndighet som bland annat hanterar de tillstånd som rör körkort och utbildningen. Alla trafikskolor i Sverige ligger under Transportstyrelsens tillsyn. Sverige anses idag ha ett av världens bästa utbildningssystem inom trafik men mycket skulle kunna förbättras. Tyvärr finns det idag en hel del svarta trafikskolor, skolor med felaktiga tillstånd, skolor som inte för digitala utbildningskort och skolor som skriver in sina elever som privatister för att undkomma statlig kontroll. Stöter du på en sån skola är det Transportstyrelsen du ska kontakta i första hand om du vill anmäla.
 

Trafikverket

Många blandar ihop Transportstyrelsen och Trafikverket, vilket inte är så konstigt då de ofta jobbar med ungefär samma saker men från olika håll. Förenklat kan man säga att Trafikverket jobbar med trafik, vägar och transporter medan Transportstyrelsen övervakar tillstånd, skatter och fordon. När du ska köra upp eller skriva kunskapsprov är det hos Trafikverket du gör detta.
 

Dataskyddsreformen (GDPR)

Från 25 maj 2018 är det obligatoriskt att alla företag som handlägger personuppgifter att följa den nya förordningen. I princip innebär det att du som kund alltid har rätt att be om vilka uppgifter vi hanterar, rätt att be oss ta bort uppgifterna samt ha vetskap om att vi hanterar uppgifterna på rätt sätt. Som trafikskola kräver vi bland annat personnummer så att rätt person skriver in sig, går våra utbildningar och kör med våra bilar. Efter avslutad utbildning ska också utbildningskorten lagras två år då Transportstyrelsen kräver detta. 

I korta drag blir det ingen praktisk skillnad för kunden men högre krav ställs på trafikskolorna.

Läs mer om GDPR här