Så studerar du teori hos oss

Vi använder oss av följande  studiematerial från STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund):

  • Körkortsboken
  • Studiehäftet
  • Vägmärken och vägmarkeringar
  • Vägmärkestest

För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns det en lättläst körkortsbok och studiehäfte. Det finns även en cd-skiva där körkortsboken är inläst.

För våra bilelever hjälper vi till med att ansöka om muntliga eller förlängda kunskapsprov hos Trafikverket. Tänk på att meddela oss om det i tidigt skede då handläggningstiden kan vara upp till 3 månader hos Trafikverket.

Behöver du lärarledd teori så erbjuder vi det i klassrumsform en gång i veckan, måndagar kl. 18:15-19:15.  Undervisningen baseras på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, presentationer och filmförevisningar.

Varje teorilektion är ca 60 minuter uppdelat på 7 tillfällen.

Lektion 1: Människan i trafiken
Lektion 2: Fordon och miljö
Lektion 3: Trafikregler
Lektion 4: Stadstrafik
Lektion 5: Landsvägskörning och järnvägskorsningar
Lektion 6: Motorväg och motortrafikled
Lektion 7: Mörkerkörning

För att testa dina teorikunskaper erbjuder vi 200 teoritester som du utför online, antingen hemma eller på skolan. Alla lärare på skolan kan närsomhelst kontrollera dina testresultat genom att gå in på din elevprofil och ge stöttning om det behövs.

Kostnad för teoripaket: 1 500 kr

Bilden föreställer de teoriböcker du stöter på när du tar ditt körkort